ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขอใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร
dot
bulletคลิกที่นี่ !!
dot
บริการของเรา
dot
bulletระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี
bulletระบบกำจัดขยะ
bulletการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
bulletงานตรวจสอบอาคาร
bulletอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัด
bulletการบำรุงรักษาระบบบำบัด
bulletระบบบำบัดอากาศ
dot
งานตรวจสอบอาคาร
dot
bulletหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
dot
การบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
dot
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำดีไล่น้ำเสีย
bulletกังหันน้ำชัยพัฒนา
dot
สาระน่ารู้ด้านสิ่งแวดล้อม
dot
bullet10 วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletภาวะโลกร้อนคืออะไร
bulletการลดลงของโอโซน
dot
Login

dot


สภาวิศวกร
ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม


WELCOME TO N2S ENGINEERING CO.,LTDบริษัท เอ็นทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านวิศวกรรมและการวางแผนโครงการต่างๆ
ระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศ งานสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบอาคาร บริษัทของเรามีทีมงานและกลุ่มวิศวกร   

ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ในด้านต่างๆ ไม่ต่ำกว่า10 ปี เรายึดมั่นการบริการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000

และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพและบริการต่างๆ     
   
 

ตรวจสอบอาคารราคาขั้นต่ำเพียง 15,000 บาท

More...

รับออกแบบ ก่อสร้าง แก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสียงานซ่อมบำรุงดูแลStart-Upระบบเดิมที่มีอยู่ รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั๊มสูบน้ำ ,เครื่องเติมอากาศ ,สารเคมี

More...

การบำบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง ไอระเหยของเคมี ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆด้วยระบบบำบัดอากาศหลากหลายชนิด เช่น AirFilter ,CycRonr ,Wet Scrubber ,Dust Collector

 

 

More...

การตรวจสอบอาคาร นอกเหนือจากการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว เรายังมุ่งเน้นที่จะให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของอาคารอุปกรณ์ และระบบต่างๆของอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและเสียหายในอนาคต โดยไม่มุ่งเน้นเพียงแค่ผ่านการตรวจเท่านั้น แต่เป็นการสร้างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ( Value Added ) โดยทีมผู้ตรวจที่มีประสบการณ์บริหารความปลอดภัยอาคาร หลากหลายประเภทและสามารถนำผลการตรวจสอบอาคารไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ของอาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านความปลอดภัยในการใช้งานของอาคารอย่างแท้จริง

More...

งานเริ่มต้นจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยการปรับปรุงระบบการพัฒนาระบบการฝึกอบรมรับดำเนินการทำตรวจสอบภายในระบบ(Interal Audit) ตามมาตรฐาน เช่น ISO9004 ,ISO14001 ,OHSAS18001รวมถึงตามข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

More...

No article here !
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอ็นทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชั้น 2 อาคารเอ็นทูเอส เลขที่ 134 ซ.รามอินทรา65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัดกรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร 02-0016868-9 Fax:02-0016869 Mobile 093-9419397,099-2493991
อีเมล : n2sengineering@yahoo.com

www.n2sengineering.com