ReadyPlanet.com
dot
ขอใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร
dot
bulletคลิกที่นี่ !!
dot
บริการของเรา
dot
bulletระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี
bulletระบบกำจัดขยะ
bulletการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
bulletงานตรวจสอบอาคาร
bulletอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัด
bulletการบำรุงรักษาระบบบำบัด
bulletระบบบำบัดอากาศ
dot
งานตรวจสอบอาคาร
dot
bulletหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
dot
การบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
dot
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำดีไล่น้ำเสีย
bulletกังหันน้ำชัยพัฒนา
dot
สาระน่ารู้ด้านสิ่งแวดล้อม
dot
bullet10 วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletภาวะโลกร้อนคืออะไร
bulletการลดลงของโอโซน
dot
Login

dot


สภาวิศวกร
ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม


ระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี

รับออกแบบ ก่อสร้าง แก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย งานซ่อมบำรุง ดูแล Start-Upระบบเดิมที่มีอยู่
รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั๊มสูบน้ำ
, เครื่องเติมอากาศ ,
สารเคมี
หากท่านสนใจหรือต้องการคำปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ Tel. 02-9787855 , 02-9982332  Mobile 086-3108418                                    
 


ชื่อ/บริษัท :  *
ที่อยู่ :  *
Tel. :  *
Mobile :  *
Email :  *
ความต้องการ : ปรับปรุงระบบฯ
ความต้องการ : ก่อสร้างระบบ(ใหม่)
ความต้องการ : ดูแลซ่อมบำรุงระบบฯ
ความต้องการ : เปลี่ยนอุปกรณ์
ความต้องการ : ขอคำปรึกษา
ความต้องการ : อื่นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม :