ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขอใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร
dot
bulletคลิกที่นี่ !!
dot
บริการของเรา
dot
bulletระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี
bulletระบบกำจัดขยะ
bulletการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
bulletงานตรวจสอบอาคาร
bulletอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัด
bulletการบำรุงรักษาระบบบำบัด
bulletระบบบำบัดอากาศ
dot
งานตรวจสอบอาคาร
dot
bulletหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
dot
การบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
dot
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำดีไล่น้ำเสีย
bulletกังหันน้ำชัยพัฒนา
dot
สาระน่ารู้ด้านสิ่งแวดล้อม
dot
bullet10 วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletภาวะโลกร้อนคืออะไร
bulletการลดลงของโอโซน
dot
Login

dot


สภาวิศวกร
ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม


รับสมัครงาน

 1.หัวหน้างาน

 คุณสมบัติผู้สมัคร : -  จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับ ปวส.ไฟฟ้า

                           -  มีประสบการณ์งานไฟฟ้า สามารถควบคุมมอนิเตอร์ และสามารถคุมหน้างานได้
 
                           - สามารถใช้ AutoCAD และคอมพิวเตอร์ได้ดี

                           - สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

ลักษณงานประจำ      :      งานประจำ

รายละเอียดของงาน :       ควบคุมงาน     

สถานที่ปฏิบัติงาน      :       กรุงเทพมหานคร

จำนวนอัตรา  :                   1 อัตรา

เงินเดือน  :                       ไม่ระบุ

สวัสดิการ  :                      โบนัส , ค่าพาหนะ , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

Email ติดต่อ   :                suthivech@hotmail.com
 


 2.พนักงานการตลาด

 คุณสมบัติผู้สมัคร :  เพศหญิง/เพศชาย

                         -  
จบการศึกษาขั้นต่ำปวส. หรือระดับปริญญาตรี หรือที่เกี่ยวข้อง

                         -  มีประสบการณ์งานการตลาด ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ด้านงานวิศวกรรม)

                         - สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูดอ่านเขียนได้ดี

                         - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และInternet ได้

                         - สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ / รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

ลักษณงานประจำ      :       งานประจำ

รายละเอียดของงาน :       วางแผนการตลาด ติดต่อพบลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน      :       กรุงเทพมหานคร

จำนวนอัตรา  :                   1 อัตรา

เงินเดือน  :                       ไม่ระบุ

สวัสดิการ  :                      โบนัส , ค่าพาหนะ , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

Email ติดต่อ   :                suthivech@hotmail.com
 


 

3. วิศวกรสิ่งแวดล้อม / วิศวกรโยธา

 คุณสมบัติผู้สมัคร :  เพศชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป

                         - 
 จบการศึกษาขั้นต่ำปวส. หรือ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม และโยธา

                         -  มีประสบการณ์ อย่างน้อย 4  ปีขึ้นไป 

                         -  สามารถใช้ AutoCAD และคอมพิวเตอร์ได้ดี                          

                         - สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ / รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

                         - สามารถบริหารโครงการ

ลักษณงานประจำ      :       งานประจำ

รายละเอียดของงาน :       ติดต่อลูกค้า ควบคุมโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน      :       กรุงเทพมหานคร

จำนวนอัตรา  :                    2 อัตรา

เงินเดือน  :                        ไม่ระบุ

สวัสดิการ  :                       โบนัส , ค่าพาหนะ , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

Email ติดต่อ   :                suthivech@hotmail.comCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอ็นทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชั้น 2 อาคารเอ็นทูเอส เลขที่ 134 ซ.รามอินทรา65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัดกรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร 02-0016868-9 Fax:02-0016869 Mobile :093-9419397,099-2493991br /> อีเมล : n2sengineering@yahoo.com
www.n2sengineering.com