ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขอใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร
dot
bulletคลิกที่นี่ !!
dot
บริการของเรา
dot
bulletระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี
bulletระบบกำจัดขยะ
bulletการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
bulletงานตรวจสอบอาคาร
bulletอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัด
bulletการบำรุงรักษาระบบบำบัด
bulletระบบบำบัดอากาศ
dot
งานตรวจสอบอาคาร
dot
bulletหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
dot
การบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
dot
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำดีไล่น้ำเสีย
bulletกังหันน้ำชัยพัฒนา
dot
สาระน่ารู้ด้านสิ่งแวดล้อม
dot
bullet10 วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletภาวะโลกร้อนคืออะไร
bulletการลดลงของโอโซน
dot
Login

dot


สภาวิศวกร
ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม


การบำรุงรักษาระบบบำบัด article

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและได้มีการเดินระบบ
ที่ผ่านการตรวจสอบขีดความสามารถของหน่วยบำบัดย่อยต่างๆ
เมื่อถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานจะเกิดการเสื่อมโทรม
และประสิทธิภาพน้อยลง การบำรุงรักษาระบบที่ถูกต้อง จะช่วยยืด
อายุการทำงานของระบบและเครื่องจักรอุปกรณ์ให้นานขึ้น
ดังนั้นควรมีการบำรุงรักษาหน่วยบำบัดย่อยต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
การรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ในส่วนของการดูแลทั่วไปเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสีย
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการรักษาความสะอาด จัดระบบการ
ทำงานให้เหมาะสมทั้งด้านความสะดวกและความคล่องตัว บำรุงรักษาสภาพโครงสร้าง
และเครื่องจักรอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา มีการจัดระบบควบคุมดูแล
จัดระบบการจัดการกากของเสีย ป้องกันมิให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น กลิ่นเหม็น
            
การบำรุงรักษาระบบเอเอส
ตรวจสอบประจำ และมีการบำรุงรักษาล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เครื่องสูบน้ำเสียมีประสิทฺภาพในการทำงาน และมีอายุการใช้งานงานขึ้น
ตรวจสอบและบำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องเติมอากาศให้สามารถทำงานได้ดีตลอดเวลาทำความสะอาดหัวกระจายอากาศในกรณีระบบการเติมอากาศเป็นแบบเป่าอากาศ (Diffuser Systems )
หัวกระจายแบบฟองละเอียด (Fine Bubble Diffluser) ส่วนใหญ่ทำด้วยถุงไนล่อน หรือ เคคอนและห่อหุ่มด้วยซาแรน ซึ่งถ่ายเทอากาศได้ดี แต่เกิดการอุดตันง่าย ต้องบำรุง
รักษาอย่างดี
ทำความสะอาดรางระบายน้ำล้นให้สะอาดเสมอซ่อมบำรุงเครื่องกวาดตะกอนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

การบำรุงรักษาระบบแผ่นกรองชีวภาพ
เติมน้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการสึกหรอของอุปกรณ์ขับเคลื่อนแผ่นสัปดาห์ละครั้ง
 เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นในเฟืองทดลองและตรวจเฟืองโช่ทุกๆ 3เดือน
 ควรมีหลังคาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างจุลินทรีย์ที่เกาะที่ผิวแผ่นหมุนชีวภาพ

การบำรุงรักษาบ่อผึ่ง
ดูแลรักษาตัวบ่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและแข็งแรงซ่อมแซมขอบบ่อ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และเอาตะกอนออกเป็นครั้งคราวช้อนฝ้าไขที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของบ่อเป็นประจำ

การบำรุงรักษาบ่อเหม็น
ดูแลรักษาตัวบ่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและแข็งแรงซ่อมแซมขอบบ่อ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เมื่อตะกอนถึงครึ่งหนึ่งของบ่อ ควรนำตะกอนออก
 บำรุงรักษาเครื่องป้อนสารเคมี เพื่อปรับ พีเอชในบ่อเหม็นให้สูงเพื่อแก้ปัญหาเหม็นเปรี้ยวของกรดอินทรีย์     
  
                                                  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
สาระน่ารู้ระบบบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสีย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอ็นทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชั้น 2 อาคารเอ็นทูเอส เลขที่ 134 ซ.รามอินทรา65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัดกรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร 02-0016868-9 Fax:02-0016869 Mobile :093-9419397,099-2493991br /> อีเมล : n2sengineering@yahoo.com
www.n2sengineering.com